0:00 / 0:00

Nước bắt nguồn từ đâu?

441 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-08

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nước bao phủ 70% bề mặt Trái Đất, tuần hoàn từ đại dương và sông ngòi, biến thành mây, rồi cứ thế lặp lại. Nó còn chiếm 60% cơ thể chúng ta nữa. Nhưng trong phần còn lại của thái dương hệ, nước dạng lỏng gần như không hề tồn tại. Vậy tại sao hành tinh của chúng ta\Ncó nhiều nước như thế? Và nó bắt nguồn từ đâu? Zachary Metz sẽ phác thảo khởi đầu hình thành nước trên Trái Đất.