0:00 / 0:00

YouTube nghĩ gì về bản quyền?

239 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-03-23

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Margaret Stewart là trưởng bộ phận về trải nghiệm người dùng của YouTube và trong bài diễn thuyết này, cô nói về cách YouTube làm việc với những người sở hữu bản quyền và những người dùng sáng tạo khác để từ đó, tạo nên một hệ sinh thái mà ở đó tất cả đều thắng.