0:00 / 0:00

Vi trùng lây lan như thế nào?

145 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

KenTran

 đăng ngày 2016-07-29

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Vi trùng có mặt ở khắp mọi nơi và chúng ta tiếp xúc với chúng hàng ngày hàng giờ mà không hề hay biết. Nhưng tại sao có một số loại lại có thể khiến chúng ta bị bệnh và chúng lây lan như thế nào? Yannay Khaikan và Nicole Mideo sẽ giúp chúng ta giải đáp câu hỏi này.