OR

  • Đăng nhập
  • Đăng ký

Tài khoản

Mật khẩu

Tên của bạn

Tài khoản đăng nhập

Email

Mật khẩu

Nhập lại mật khẩu

0:00
0:00 / 23:11

Tâm lý cái ác | Philip Zimbardo

Ari

383

Ngày đăng 2016-12-28

Philip Zimbardo chia sẻ suy nghĩ của ông về việc một người sẽ giấu phần "người" mà bộc lộ phần "con" như thế nào.

    Chưa có bình luận nào.