0:00 / 0:00

Kiến trúc thân thiện với môi trường

332 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-10

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Khi Xavier Vilalta được đặt hàng thiết kế một trung tâm mua sắm nhiều tầng ở Addis Ababa, ông cảm thấy bị áp lực. Nhiều công trình ở đó có những đặc điểm mà ông không ưa: lãng phí, những tấm kính tiêu tốn năng lượng, và không có liên hệ gì tới châu Phi. Trong bài diễn thuyết hấp dẫn này, Vilalta cho thấy lối thiếu kế của ông: hòa hợp với thiên nhiên, lấy cảm hứng từ thiết kế truyền thống và sáng tạo những công trình hiện đại, thẩm mỹ, phù hợp với công động.