0:00 / 0:00

[Xã hội học #1] Alexis de Tocqueville và chế độ dân chủ

258 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

The School of Life

The School of Life

Diễn giả:

Z! Cafe

Z! Cafe

 đăng ngày 2017-09-22

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Zcafe.vn hân hạnh tài trợ dịch thuật bộ video này! Hy vọng bộ video Sociology này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc và nền tảng cơ bản của xã hội, và biết đâu sẽ truyền cho bạn một suy tư nào đó!

Theo dõi Zcafe trên Facebook: fb.com/Zcafe.vn


Alexis De Tocqueville là một quý tộc người Pháp ở thế kỷ 19. Ông là tác giả của cuốn sách nổi tiếng về hệ thống chính trị của Hoa Kỳ - “Nền dân trị Mỹ”. Video này tóm tắt 5 vấn đề chính được đề cập trong cuốn sách, và điểm lại những mặt mạnh, yếu của chế độ dân chủ theo quan điểm của Alexis de Tocqueville.

Dịch bởi Lê Liên