0:00 / 0:00

Di động định vị bạn thế nào?

214 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-02

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Ứng dụng định vị GPS trong điện thoại thông tin vô cùng tiện ích trong việc lập bản đồ hay tìm địa điểm. Nhưng điện thoại định vị bạn thế nào? Wilton L. Virgo giải thích đáp án nằm cách 20km phía trên đầu bạn, trong một vệ tinh tính thời gian theo từng nhịp của đồng hồ nguyên tử hoạt động bằng các cơ chế lượng tử. Hãy cho SoSub biết ý kiến của bạn nhé!