0:00 / 0:00

Vũ trụ hình thành như thế nào?

253 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Quế Hương

 đăng ngày 2016-11-17

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Vũ trụ của chúng ta đang sống đã bắt đầu như thế nào? Nhà vật lý học Tom Whyntie đến từ Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu (CERN) sẽ cho chúng ta thấy được cách các nhà vũ trụ học và các nhà vật lý hạt nghiên cứu những câu hỏi này.