0:00 / 0:00

Viết nên câu chuyện của chính bạn

1667 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-11-09

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Có ý kiến cho rằng giới trẻ đang lãng phí tuổi trẻ của mình? Sai rồi. Martin Luther King, Jr. và những người sáng tạo nên Superman đều dưới 30 tuổi khi họ tự điền tên mình vào lịch sử. Trong buổi nói chuyện truyền cảm hứng ở TEDYouth 2011, Brad Meltzer khuyến khích chúng ta ước mơ lớn, làm việc chăm chỉ, và luôn khiêm tốn.