0:00 / 0:00

Một cách viện trợ khác

126 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-11-12

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Ngày nay, công nghệ cho phép ta chuyển tiền trực tiếp đến người nghèo. Ta có nên làm thế? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của Joy Sun qua video trên đây.