0:00 / 0:00

Tại sao công trình sụp đổ khi động đất?

112 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-12

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Động đất được xem là một hiện tượng kinh hoàng, và càng nguy hiểm hơn khi thành phố càng phát triển vì những tòa nhà đổ sập xuống sẽ là hiểm họa lớn nhất. Nhưng tại sao công trình sụp đổ trong động đất, và làm sao ngăn chặn điều đó? Vicki V. May sẽ giải thích tại sao những công trình thông minh nhất, thay vì những công trình chắc chắn nhất, vẫn đứng vững.