0:00 / 0:00

Vì sao gọi X là ẩn số?

250 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-01-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Vì sao ta dùng X làm đại diện cho những ẩn số? Trong bài nói ngắn này, Terry Moore sẽ đưa ra một lời giải đáp bất ngờ.