0:00 / 0:00

Vì sao băng nổi trên nước?

244 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Ari

 đăng ngày 2016-10-26

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nước là một chất đặc biệt vì nhiều lý do. Bạn có thể tìm thấy điều đó ngay trong thức uống lạnh hằng ngày: Nước đá. Đá rắn lơ lửng trong nước, điều không thể đối với hầu hết các chất. Vì sao lại như vậy? George Zaidan và Charles Morton sẽ cho bạn biết qua video trên.