0:00 / 0:00

Vi khuẩn và kháng sinh

266 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-12-01

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Có hàng nghìn tỷ vi khuẩn nhỏ xíu xung quanh bạn. Rất nhiều trong số chúng đều vô hại, thậm chí là có ích, nhưng một số lượng đáng kể vi khuẩn gây bệnh ở con người và có thể kháng lại kháng sinh. Làm thế nào vi khuẩn kháng lại kháng sinh? Vấn đề này tác động không nhỏ đến y học ngày nay và sẽ được Kevin Wu giải thích chi tiết qua video trên.