0:00 / 0:00

Vấn đề gì đang xảy ra với thức ăn của chúng ta?

225 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Quế Hương

 đăng ngày 2016-12-07

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Với bài phát biểu hài hước và hấp dẫn, Mark Bittman chuyên viết về thực phẩm cho tờ New York Times nhấn mạnh về những vấn đề cấp thiết đang xảy ra với thức ăn của chúng ta (quá nhiều thịt, quá ít rau củ, lạm dụng thức ăn nhanh, hiếm khi nấu ăn ở nhà), và trả lời cho câu hỏi tại sao những vấn đề này gây ra mối đe dọa vô cùng lớn cho sức khỏe của cả nhân loại.