0:00 / 0:00

Vắc-xin hoạt động như thế nào?

512 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-02-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Năm 1976, nhà khoa học Edward Jenner đã tiêm chất lấy từ virus đậu bò vào một cậu bé 8 tuổi với niềm tin rằng nó sẽ tạo ra sự bảo vệ cần thiết để cứu mọi người khỏi dịch bệnh đậu mùa đang hoành hành. Nó đã thành công và trở thành vắc-xin đầu tiên của loài người. Vậy vắc-xin hoạt động thế nào, hiệu quả ra sao? Kelwalin Dhanasarnsombut sẽ giúp chúng ta giải đáp câu hỏi này.