0:00 / 0:00

Ung thư hình thành như thế nào?

320 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-12-04

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong mỗi tế bào của cơ thể đều có 2 bản sao của gene BRCA1, làm nhiệm vụ kiểm soát tốc độ phân chia tế bào. Michael Windelspecht sẽ giải thích cách hoạt động của các gene này, tại sao chúng bị biến đổi, bị mất đi tính chuyên hóa của mình làm dẫn đến ung thư thông qua video trên.


Dự án "Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam" (Breast Cancer Network Vietnam - BCNV) được thành lập ngày 03/03/2013 là một dự án phi lợi nhuận hoạt động với mục đích cung cấp thông tin đúng đắn về ung thư vú, tăng cường phát hiện sớm và nâng cao chất lượng sống cho phụ nữ mắc ung thư vú trong cộng đồng.

Tìm hiểu thêm: https://www.bcnv.com.vn/