0:00 / 0:00

Ứng phó với đại dịch

469 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-11-09

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Nhờ những con người dũng cảm, chí công vô tư đã tình nguyện tới châu Phi mà đại dịch Ebola năm 2014 đã không lan tràn ra khắp thế giới, nhưng thực chất góp công không nhỏ là từ sự may mắn. Chúng ta còn cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn một đại dịch có thể bùng phát trong tương lai. Bill Gates đề nghị chúng ta cần có kế hoạch, hệ thống phòng ngừa vững chắc và quan trọng nhất là phải hành động ngay từ bây giờ.