0:00 / 0:00

Tuyến giáp hoạt động như thế nào?

304 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-02-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nằm trong cổ chúng ta là một cơ quan tương đối nhỏ nhưng lại giữ quyền lực rất lớn trong cơ thể. Đó chính là tuyến giáp. Emma Bryce giảng giải về hoạt động của tuyến giáp giống như một người quản lý hoạt động của công ty, với nhiệm vụ là đảm bảo các tế bào trong cơ thể chúng ta hoạt động một cách chuẩn xác.