0:00 / 0:00

Tương lai của Google

250 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-13

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Tại sự kiện TED2014, Charlie Rose phỏng vấn Larry Page, tổng giám đốc của Google, về tầm nhìn trong tương lai. Ngoài những dự án như xe đạp trên không, hay bong bóng Internet, Larry Page còn chia sẻ về việc Google mua lại Deep Mind, một trí thông minh nhân tạo có khả năng tự học, cùng nhiều ý tưởng thú vị khác.