0:00 / 0:00

Tương lai của công nghệ in 3D

160 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-03-12

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Avi Reichental thừa hưởng từ người ông tình yêu tạo đồ vật bằng thủ công. Và bằng cách ứng dụng công nghệ in 3D, ông tiếp nối di sản của ông mình và đưa ra những ý tưởng mới trong kỹ thuật chế tác. Avi Reichental chỉ cho chúng ta thấy làm thế nào trong tương lai công nghệ in 3D sẽ giúp ta tự sản xuất mọi thứ mà vừa vặn hoàn hảo với bản thân, từ thực phẩm đến đôi giày mang trên chân.