0:00 / 0:00

Chuyển động hay đứng yên?

80 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Chúng ta đang chuyển động hay đứng yên? So với cái gì? Tốc độ là bao nhiêu? Tốc độ đó có phải là tuyệt đối không? Nếu không thì cái gì mới là tuyệt đối? À mà định nghĩa tuyệt đối là gì nhỉ? Hãy xem bài giảng của Tucker Hiatt để hiểu thêm về vấn đề "ngứa não" này nhé!