0:00 / 0:00

Tự lắp ráp - Một ứng dụng vô hạn

142 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-10-24

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong thế giới sinh học và hóa học có một quá trình được gọi là tự lắp ráp (self asemblely). Quá trình này diễn ra ở mọi nơi, không chỉ trong sinh học, hóa học mà còn có trong hiện tượng nam châm, mạng xã hội, và được ứng dụng trong lĩnh vực thiết kế các công nghệ mới. Skylar Tibbits sẽ khái lược thế nào là tự lắp ráp và những ứng dụng của nó trong tương lai.