0:00 / 0:00

Tự kỷ để tôi được là chính mình

986 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Lưu Hoàng Kiếm

 đăng ngày 2016-10-11

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Tự kỷ kiểu Mỹ có khác gì? Rosie King, cô gái 16 tuổi này đi tìm câu trả lời tại sao mọi người lại quá lo lắng về việc giữ cho mình "bình thường". Cô gái can đảm, thô lỗ và tự kỷ muốn minh chứng mỗi người đều là một cá thể duy biệt, và bạn nên quý trọng điều đó.