0:00 / 0:00

Tự in thuốc

81 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-28

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong diễn thuyết của mình, Lee Cronin chia sẻ một ý tưởng độc đáo: Tự in thuốc. Bằng máy in 3D, mực in hóa học, và ứng dụng trên điện thoại thông minh, bạn có thể tự in thuốc cho chính mình.