0:00 / 0:00

Tư duy đằng sau Tesla, SpaceX, SolarCity

1301 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-02-27

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Elon Musk là người đàn ông có rất nhiều ý tưởng, kế hoạch khởi nghiệp, là người đã thành lập PayPal, Tesla và SpaceX. Trên sân khấu TED, ngồi trò chuyện với người quản lý TED Chris Anderson, Elon Musk chia sẻ chi tiết về những dự án có tầm nhìn xa của ông về sản xuất xe điện, công ty cho thuê năng lượng mặt trời và tên lửa tái sử dụng.