0:00 / 0:00

Truyền thông đang phạm sai lầm gì?

367 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

The School of Life

The School of Life

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2018-03-14

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Chúng ta thường trông đợi truyền thông sẽ luôn tường thuật những tin tức quan trọng nhất. Nhưng sau khi dành nhiều thời gian theo dõi tin tức qua truyền hình, báo chí, v.v... chúng ta lại thấy mình bị quá tải, mệt mỏi và không chú ý đến những tin thực sự quan trọng. Vậy, truyền thông đang phạm sai lầm gì?

Người dịch: Hồng Thư