0:00 / 0:00

[Triết học #03] Plato: Phúng dụ về cái hang

276 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

The School of Life

The School of Life

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2018-03-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Triết gia Hy Lạp cổ nhấn mạnh rằng triết học không phải là những câu hỏi trừu tượng phức tạp, mà với họ nó là kỹ năng rất hữu dụng nên được tất cả học tập và thực hành, để nhờ đó có được đời sống và cái chết tốt. Không ai tin điều này hơn Plato. Plato nhiệt thành chứng minh triết học của mình là một dạng liệu pháp cho tâm hồn. Plato có một câu chuyện rất sinh động đại diện cho lợi ích của triết học mà ngày nay được biết với cái tên "Phúng dụ về cái hang".

Người dịch: Hồng Thư