0:00 / 0:00

[Triết học #02] Plato: Mô thức

246 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

The School of Life

The School of Life

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2018-03-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Ý nghĩ đặt câu hỏi cho bản thân và người khác về phiên bản lý tưởng của sự vật, sự việc nghe qua có vẻ lạ lùng. Nhưng Plato, triết gia lớn của Hy Lạp cổ đại, lập luận rằng tập trung tìm kiếm phiên bản lý tưởng của sự vật, sự việc là một trong những bài tập tư duy hữu ích nhất.

Người dịch: Hồng Thư