0:00 / 0:00

[Triết học #01] Plato

491 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

The School of Life

The School of Life

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2018-03-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Plato được xem là triết gia đúng nghĩa đầu tiên (và có lẽ là vĩ đại nhất) trên thế giới. Sinh ra trong một gia đình danh giá và giàu có ở Athens, Plato dâng hiến đời mình cho một mục đích: giúp mọi người đạt được trạng thái mà ông gọi là "εὐδαιμονία", hay "sự trọn vẹn". Và ông có 4 ý niệm lớn để làm cuộc sống trọn vẹn hơn.

Người dịch: Hồng Thư