0:00 / 0:00

1 phương pháp giải quyết vấn đề

1180 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-02

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nướng bánh mì nghe qua tưởng đơn giản, nhưng đấy là trước khi bạn được yêu cầu vẽ lại chi tiết từng bước của quy trình đó. Tom Wujec thường yêu cầu các nhóm vẽ lại cách họ nướng bánh mì, vì quá trình vẽ sẽ bộc lộ những sự thực gây ngạc nhiên về cách thức giải quyết những vấn đề lớn và phức tạp trong công việc của chúng ta. Hãy học cách thực hành bài tập này và nghe Tom Wujec nói về những kết quả ấn tượng mà ông thu thập được. Bạn nghĩ sao về phương pháp này? Hãy cho SoSub biết ý kiến của bạn nhé!