0:00 / 0:00

Ứng dụng từ châu Phi

71 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Chúng ta thường nghĩ rằng châu Phi gắn liền với đói nghèo, xung đột, tệ nạn,... Nhưng Toby Shapshak sẽ cho ta thấy một châu Phi rất khác. Đó là một châu Phi với những con người tạo nên những đột phá về khoa học kỹ thuật mà cả thế giới đều phải ngưỡng mộ, thậm chí là không thể sống thiếu. Từ những cụm đá chắn sóng đến những con người như Elon Musk. Còn Việt Nam thì sao các bạn?