0:00 / 0:00

Tò vò lục bảo và thây ma gián

284 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-24

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Tự nhiên có những điều còn ảo diệu hơn khoa học viễn tưởng, như tò vò lục bảo và gián có mối quan hệ kí sinh đầy “lãng mạn”. Tò vò chích gián, và một tháng sau, từ gián một chú tò vò con mới ra đời! Tại TEDYouth 2012, Carl Zimmer cho chúng ta khám phá câu chuyện thú vị này.