0:00 / 0:00

Tình huống trớ trêu là gì?

191 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-04

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Cái mà mọi người nghĩ là tình huống trớ trêu nhiều khi không phải là tình huống trớ trêu. Tình huống trớ trêu là phải trớ trêu! Và Christopher Warner muốn làm rõ chuyện đó: Một chuyện trớ trêu chỉ khi nó trái ngược hoàn toàn với những gì bạn tưởng tượng hay mong đợi.