0:00 / 0:00

Tính chất của khí

156 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-26

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Làm sao mô tả tính chất của một thứ mà bạn không thấy? Hãy xem thử các nhà khoa học đã ứng dụng các nguyên lí khoa học nào, chẳng hạn như trọng lực, để quan sát khí nhé. Trong video này, chúng ta khám phá về khí và tìm hiểu làm thế nào biết về những thứ chúng ta đã biết về chúng.