0:00 / 0:00

Tin tức về tin tức

208 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-10

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Alisa Miller sẽ gửi đến bạn một số thông tin trong việc truyền tải tin tức của truyền thông Mỹ.