0:00 / 0:00

Tìm lại nghệ thuật tranh luận dân chủ

142 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-21

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nền dân chủ giúp thúc đẩy phát triển những tranh luận về đời sống dân sự. Tuy nhiên, chúng ta lại thường né tránh hoặc tảng lờ đi. Michael Sandel làm buổi diễn thuyết trở nên sinh động bằng cách chủ trì tranh luận của khán giả về một vụ kiện liên quan đến gôn được đưa lên Tòa án Tối cao.