0:00 / 0:00

Làm sao để đọc nhạc?

493 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Làm sao để đọc một bản nhạc? Chúng ta bắt đầu như thế nào? Các nốt nhạc có gì đặc biệt? Hãy đến với bài giảng ngắn gọn của Tim Hansen để hiểu hơn về cách đọc nhạc nhé! Bắt đầu nào!