0:00 / 0:00

Phá vỡ rào cản ngôn ngữ

859 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-06

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Đến với diễn đàn TedxTeen, anh chàng Tim Doner kể về hành trình tự học hơn 20 ngôn ngữ của mình. Anh cũng bày tỏ một vài phương pháp tự học và quan điểm về sự liên hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, cách suy nghĩ của mỗi đất nước. Vẻ đẹp của ngôn ngữ không chỉ ở câu chữ mà còn ở ý nghĩa bên trong chúng.