0:00 / 0:00

Tim bơm máu như thế nào?

284 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-15

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Đã có thời, các nhà khoa học không biết tại sao tim lại đập và nó đập để làm gì. Thời nay, người ta đã biết các hoạt động co bóp của tim đóng vai trò tối quan trọng trong việc bơm máu sạch đi khắp cơ thể. Nhưng hoạt động đó diễn ra như thế nào? Trong video này Edmon Hui giải thích cho chúng ta bằng cách quan sát hoạt động của hệ thống tâm thất của tim.