0:00 / 0:00

Thung Lũng Chết và giáo dục

384 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-02-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Sir Ken Robinson đưa ra 3 nền tảng mà nhờ đó cuộc sống con người thăng hoa và giải thích vì sao văn hóa giáo dục hiện nay đang cản trở chúng. Bằng lối nói hài hước nhưng xoáy sâu vào vấn đề, ông chỉ ra làm thế nào thoát khỏi “Thung Lũng Chết” trong giáo dục và giúp thế hệ trẻ có được một nền giáo dục tương lai tốt hơn.