0:00 / 0:00

Câu chuyện về nghệ thuật thiết hài vũ

113 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-12-21

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Thiết hài vũ ra đời từ mối "hôn nhân" giữa khiêu vũ truyền thống châu Phi và châu Âu. Nó đã từng có giai đoạn vô cùng thịnh hành, rồi bị trôi vào quên lãng, và một lần nữa bùng lên dữ dội với tư cách là một môn nghệ thuật đặc sắc. Nghệ sĩ thiết hài vũ Andrew Nemr sẽ cho chúng ta thấy sự độc đáo đã đưa bộ môn này vào lịch sử.