0:00 / 0:00

Theo dõi những kẻ theo dõi

129 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Quế Hương

 đăng ngày 2016-12-07

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Khi bạn lướt web, những thông tin của bạn đang bị thu thập. Việc theo dõi này không hoàn toàn xấu - thông tin cá nhân của bạn có thể giúp trình duyệt hoạt động hiệu quả hơn; những thông tin này có thể ích giúp trang web yêu thích của bạn hỗ trợ bạn tốt hơn. Nhưng, Gary Kovacs cho rằng bạn có quyền được biết người ta đang thu thập những thông tin nào của bạn và chúng sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống online của bạn. Ông cũng tiết lộ một tiện ích (add-on) trên Firefox giúp bạn biết thông tin cá nhân của bản thân đang đi đến đâu.