0:00 / 0:00

Thế nào là phản anh hùng?

583 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-23

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Phản anh hùng là hình tượng mới được hình thành trong văn học đương đại. Vậy phản anh hùng là gì và có cho ta bài học nào không? Trong video này, Tim Adams cho thấy cách các phản anh hùng bóc trần sợ hãi nằm trong mỗi con người chúng ta.