0:00 / 0:00

Thế giới cuồng tiếng Anh

779 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-09

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Tại sao thế giới lại cuồng tiếng Anh đến thế? Tiếng Anh có phải là ngôn ngữ thống trị hay không? Liệu nó có quan trọng hơn tài năng không? Nếu Einstein phải qua được bài kiểm tra IELTS thì có thể ông đã chẳng đến Mỹ, phải không?