0:00 / 0:00

Sức mạnh của ngôn từ đơn giản

471 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Cái này đúng trong mọi ngôn ngữ nhé. Đặc biệt là khi nghĩ slogan, khẩu hiệu, biểu ngữ, thông điệp truyền thông,... thì sự đơn giản súc tích là cực kỳ quan trọng. Chính sự đơn giản và gần gũi mới đi vào lòng người hơn. Tiện thể, có ai đọc "Làm bạn với hình, làm tình với chữ" chưa?