0:00 / 0:00

Tế bào diệt virus như thế nào?

198 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Quế Hương

 đăng ngày 2016-12-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Mọi sinh vật sống đều được cấu tạo từ các tế bào. Trong cơ thể con người, các tế bào này được bảo vệ bởi nhiều lớp để chống lại các tác nhân xâm hại, chẳng hạn như virus cảm cúm. Shannon Stiles sẽ dẫn chúng ta vào một chuyến tham quan bên trong tế bào, nơi đó diễn ra những trận chiến quyết liệt của những thành phần siêu nhỏ (ở cấp độ hiển vi) chống lại các virus xâm hại để bảo vệ cơ thể.