0:00 / 0:00

Câu chuyện nhập cư của tôi

230 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Tan Le (hay Lê Thị Thái Tần) là một người con nước Việt sớm phải theo gia đình vượt biên theo đường biển để nhập cư vào một đất nước xa lạ. Ở đó, cô liên tục cố gắng vượt lên tất cả để trở thành thanh niên tiêu biểu của Úc, và rồi nhập cư vào Hoa Kỳ, có những thành tựu tuyệt vời về khoa học kỹ thuật khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.