0:00 / 0:00

Tâm lý học của sự quyết định

661 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Quế Hương

 đăng ngày 2016-11-23

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

“Con người đang ở trong một tiến trình mà họ lầm tưởng rằng nó đã kết thúc.” Dan Gilbert chia sẻ một nghiên cứu của ông về một hiện tượng mà chúng ta thường nghĩ rằng những quyết định hiện tại của mình cũng sẽ là những quyết định trong tương lai. Tuy nhiên thực tế thì không phải như vậy, đó là sai lầm của đa số chúng ta, bởi vì những suy nghĩ và quyết định của mình sẽ dần dần thay đổi theo thời gian.