0:00 / 0:00

Tâm lý cái ác

616 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-28

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Philip Zimbardo chia sẻ suy nghĩ của ông về việc một người sẽ giấu phần "người" mà bộc lộ phần "con" như thế nào.